KOROSCHETZ_FOCSANI_00016-ro

GOLDSTEIN_BACAU_00004-v-ro

GOLDSTEIN_BACAU_00004-ro

IOAN_PETRAKI_TARGOVISTE_00001-v-ro

IOAN_PETRAKI_TARGOVISTE_00001-ro

IAKOVITZ_S_00003-v-ro

IAKOVITZ_S_00003-ro

HUBNER_I_BRASOV_00007-v-ro

HUBNER_I_BRASOV_00007-ro

DANIEL_P_PIATRA_NEAMT_00009-v-ro

DANIEL_P_PIATRA_NEAMT_00009-ro

CHRZANOWSKI_SUCEAVA_00005-v-ro

CHRZANOWSKI_SUCEAVA_00005-ro

CHALAND_IASI_00001-v-ro

CHALAND_IASI_00001-ro

ALSCHER_00001-v-ro

ALSCHER_00001-ro

AIDA_M_00002-v-ro

AIDA_M_00002-ro

ADLER_G_00002-v-ro

ADLER_G_00002-ro

ADLER_G_00001-v-ro

ADLER_G_00001-ro

GROUP_00003-ro

STEREO_00020-ro

STEREO_00019-ro