Salonul de proiecte anunță lansarea unei inițiative care își propune să activeze într-un mod inedit una dintre cele mai importante arhive fotografice din România, constituită de Mihai Oroveanu, istoric de artă, fotograf și director al Muzeului Național de Artă Contemporană între 2001-2013. Deși arhivele fotografice au o importanță culturală indiscutabilă, multe colecții și fonduri de imagine din România au fost dezmembrate, s-au distrus sau și-au pierdut identitatea inițială, pentru că nu a existat o strategie la nivelul instituțiilor publice de cultură care să prezerve astfel de arhive sau colecții. Din fericire, Colecția de imagini Mihai Oroveanu s-a păstrat în bune condiții și se află în grija Ancăi Oroveanu, iar echipa Salonului de proiecte și-a asumat rolul de a o face accesibilă, aducând-o în atenția publicului și integrând-o într-un discurs cultural contemporan care problematizează rolul imaginii în interpretarea trecutului și a prezentului.

Pe durata proiectului Imaginea fotografică între trecut și viitor, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, spațiul Salonului de proiecte devine un spațiu hibrid, contopind funcțiile unei instituții dedicate studiului și expunerii imaginii ce îmbină efortul de cercetare și prezervare – cuprinzând operațiuni de scanare, catalogare, indexare și publicare online – cu organizarea de activități destinate publicului. Arhiva ca atare, parțial reorganizată și sistematizată, este integrată într-o structură special concepută care are un rol dublu: pe de o parte, aceasta va găzdui materialele din arhivă, permițând echipei să le acceseze în mod constant, iar pe altă parte va constitui suportul pe care vor fi prezentate imagini selectate pentru o serie de expoziții publice. Pe timpul desfășurării proiectului sunt programate trei expuneri tematice care fac vizibile câteva paliere largi de reprezentare din corpul arhivei, cu accent pe arhitectură și spațiu public, pe reprezentări ale genului și pe fotografia vernaculară. De asemenea, fiecare configurație expozițională va fi punctată de trei intervenții realizate de artiști contemporani, gândite în relație cu materiale originale din arhivă și cu temele abordate. Această formulă instituțională concentrată pe durata unui an și jumătate poate fi privită ca un experiment anticipativ – un proiect pilot pentru o instituție în devenire – dar și ca o modalitate de a face transparentă munca invizibilă a unei instituții culturale care intră cel mai adesea în atenția publică doar sub specia „evenimentului”.

Principala miză a proiectului este prezervarea și punerea în circulație publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanță culturală și istorică, precum și organizarea în paralel a unor activități de artă contemporană, corespunzând profilului Salonului de proiecte, care a îmbinat mereu variate direcții de cercetare cu producția artistică și de discurs. Această inițiativă marchează o nouă etapă în activitatea organizației noastre prin faptul că sunt create noi locuri de muncă și oportunități de pregătire profesională, contribuind astfel la o mai mult decât necesară specializare în câmpul de investigare al arhivelor fotografice, care este insuficient finanțat și sprijinit.