Intervenții artistice de:

Bjarne Bare – septembrie
Yasmine Eid-Sabbagh – octombrie
Adrian Ghenie – noiembrie

Design expozițional de: skaarchitects

A treia expoziție care prezintă o selecție substanțială de materiale din Colecția de imagini Mihai Oroveanu se concentrează asupra unui tip de fotografie care a beneficiat de multă atenție în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări și metode utilizate de istoria fotografiei. Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate și standardizate, atât în ceea ce privește conținutul imaginilor, cât și prin libertățile pe care și le asumă în relație cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului și activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale și unice.

Termenul însuși de vernacular este imprecis, difuz, deschis nenumăratelor nuanțe și interpretări. Vernacularul e legat mai cu seamă de registrul privat, ceea ce face ca autorii fotografiilor clasificate astfel să-și imagineze difuzarea lor în interiorul unor cercuri restrânse, intime, familiale. Fotografia vernaculară nu este așadar o imagine destinată unei expuneri mediatice, adresându-se unor audiențe largi, dar tocmai caracterul ei intim-personal o face să fie prolific produsă în interiorul unor nuclee familiale sau comunități restrânse, fenomen declanșat odată cu inventarea camerei portabile Kodak la sfârșitul secolului al XIX-lea. Producția de fotografie vernaculară în România a fost de asemenea însemnată și a luat amploare mai ales începând cu primele decenii ale secolului XX.

În cadrul Colecției de imagini Mihai Oroveanu pot fi detectate numeroase astfel de exemple, iar expoziția de față încearcă să capteze caracterul prolix al vernacularului, într-o explorare care caută să complice atât întâlnirea cu fotografia, cât și cu imaginea într-un sens mai larg în societatea contemporană. Există multiple puncte care contribuie la racordul între regimurile vizualității din trecut și prezent atunci când e interpelat vernacularul, unul dintre ele fiind dat de tendința de auto-expresie prin intermediul fotografiei, fapt ce constituie un element inconturnabil al universului social și cotidian actual. Însă, spre deosebire de standardizarea auto-reprezentărilor actuale și de modul în care ele circulă pe trasee digitale strict monitorizate și controlate, fotografia vernaculară din trecut comportă o incomparabil mai mare (deși adesea involuntară) inventivitate în ceea ce privește construcția narațiunilor personale. În expoziție, pe lângă o bogată selecție de fotografii individuale, care compun instanțieri diverse a ceea ce poate fi subsumat vernacularului, este prezentată o serie de albume fotografice care compun traiectoriile unor personaje, familii sau evenimente circumscrise spațio-temporal (albume de călătorie, de pildă), aducând în atenție cu multă acuitate felul în care dimensiunea subiectivă se împletește cu contextul socio-politic sau conlucrarea adeseori idiosincratică între memoria personală și cea colectivă.

Imaginile din expoziție sunt prezentate cu acordul doamnei Anca Oroveanu, deținătoarea acestei colecții de fotografii. Autorii fotografiilor sunt menționați numai în cazurile în care a fost posibilă identificarea lor până în acest moment.

Detaliile despre intervențiile/prezentările artiștilor contemporani și tururile ghidate ale expoziției vor fi anunțate în prealabil pe site și pe rețelele sociale.